Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi lämpöpumpun asennuksen meiltä.

 • Kotitalousvähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi.
 • Kotitalousvähennyksen saat vain tekemämme työn osuudesta. Et saa kotitalousvähennystä esimerkiksi lämpöpumpuista, niiden osista tai matkakuluista.
 • Kotitalousvähennyksen voi saada vain silloin, kun työn on tehnyt joku ulkopuolinen, kuten IVT.

Energia-avustus

Energia-avustusta voit saada käytännössä kaikkiin sellaisiin korjauksiin, joilla parannat asuinrakennuksen energiatehokkuutta. Asuinrakennuksille myönnettävää energia-avustusta voit hakea ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ja sitä voivat saada:

 • Kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • Valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa
 • Omakotitalojen omistajat sekä pari- ja ketjutalojen omistajat

HUOM! Henkilöasiakkaat eivät voi saada samaan aikaan sekä energia-avustusta että kotitalousvähennystä.

Asentamamme järjestelmät

1432

Maalämpöjärjestelmät*

284

Ilma-vesilämpöjärjestelmät*

622

Ilmalämpöpumput*

115

Suuret kiinteistöt ja taloyhtiöt*

* Asennettu 12.8.2020 mennessä.

Kotitalousvähennyksestä

Mistä kohteista kotitalousvähennyksen saa?

Saat kotitalousvähennystä, kun työ tehdään

 • omassa kodissasi
 • vapaa-ajan asunnossasi
 • vanhempiesi tai isovanhempiesi kodissa.

Asunto voi olla omistusasunto tai vuokra-asunto. Saat kotitalousvähennyksen myös kakkosasunnossa tai kaupunkiasunnossa tehdystä työstä. Sen sijaan et voi saada vähennystä sijoitusasunnossa tehdyistä lämpöpumppujen asennuksista.

Vähennyksen määrä vuonna 2021 maksetuista töistä

Kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöltä.

Kotitalousvähennyksen saat vain työn osuudesta. Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa.

Voit jakaa vähennyksen puolisosi kanssa

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen. Voitte siis saada puolisosi kanssa vähennystä yhteensä 4 500 euroa vuodessa.

Jos puolisoiden vähennys on yhteensä korkeintaan 2 250 euroa, voitte halutessanne hakea koko vähennyksen vain toisen puolison verotuksessa. Silloin maksatte omavastuun vain yhden kerran.

Jos yhden henkilön vähennyksen maksimimäärä ylittyy mutta vain toinen puolisoista hakee vähennystä, niin Verohallinto vähentää ylimenevän osan automaattisesti toisen puolison verotuksessa.

Minkä vuoden veroista kotitalousvähennys tehdään?

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Vähennys myönnetään siltä vuodelta, jona olet maksanut tekemämme työn.

Jos esimerkiksi lämpöpumpun asennus ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

Lähde: Verohallinto

Energia-avustuksesta

Ennen energia-avustushakemuksen jättämistä ARA:an

Tarvitset virallisen päätöksen korjaushankkeeseen ryhtymisestä, esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksen.

Sinun tulee selvittää yhdessä ammattilaisen kanssa E-lukua parantavat korjaukset ja niiden kustannukset. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden.

Sinun tulee teetättää rakennuskohtaiset laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun. ARA suosittelee, että E-lukulaskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Energia-avustuksen hakemisesta

Sinun tulee hakea energia-avustusta ennen hankkeesi käynnistämistä. Energia-avustus maksetaan jälkikäteen yhdessä erässä ja sen maksua on haettava viimeistään 31.10.2023.

Saadaksesi avustuksen rakennuksen rakennusajankohdan mukaisen laskennallisen E-luvun on parannuttava

 • kerrostaloilla 32 %
 • rivivitaloilla 36 %
 • omakoti-, pari- ja ketjutaloilla 44 %.

Energia-avustus on saatavilla vain rajoitetusti

Energia-avustusta myönnetään vuosille 2021-2022 seuraavasti:

 • 40 miljoonaa euroa vuodelle 2021
 • 40 miljoonaa euroa vuodelle 2022

Avustusta ei siksi riitä kaikille halukkaille, joten sinun tulee olla nopea liikkeissäsi. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Vuoden 2021 määrärahan loputtua hakemus siirtyy seuraavaan vuoteen.

Energia-avustuksen maksimimäärät ja muut ehdot

Voit saada energia-avustusta:

 • 4000 euroa asuntoa kohti normaaleissa energiakorjauksissa
 • 6000 euroa asuntoa kohti, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle
 • maksimissaan kuitenkin 50 prosenttia korjaustyön avustuksen piiriin hyväksyttävistä kustannuksista.

Energia-avustuksen myöntämisen ehtona on, että sinulle ei ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan korjaustyöhön. Henkilöasiakkaat eivät voi saada samaan aikaan sekä energia-avustusta että kotitalousvähennystä.

Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää kotitalousvähennyksestä ja energia-avustuksesta

OTA YHTEYTTÄ IVT-ASIANTUNTIJAAN

Täytä viereinen lomake, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

Mikäli kiinnostuit, sovi myös ilmainen kartoitusaika

Asiantuntijamme sopii kanssasi sinulle parhaiten sopivan kartoitusajan. Käynti on maksuton.