Seuraavassa esimerkkilaskelmassa vertaillaan yläneläisen pienkerrostalon, As Oy Jokipirtin,

lämmityskuluja. Talo kuluttaa kaukolämmitykseen 193 MW/h. Laskelmassa käytetty energian hinta on päivän hinta, 16.3.2012: kaukolämpö 0,086 € kW/h ja sähkö 0,10 € kW/h.

Näin tuotettu lämpö maksaa vuodessa:

Kun kaukolämpö maksaa vuodessa 16 590 € ja maalämpö 6335 €, kertyy vuodessa säästöä 10 255 €.

Kun tarkastellaan lämmityskustannuksia pidemmällä ajalla, syntyvien säästöjen suuruus on helppo havaita.

Viisas päätös on 15 vuodessa jo todella iso päätös:

Energian hinnalla on kuitenkin tapana nousta.

Kun huomioidaan vuosittainen maltillinenkin viiden prosentin nousu, paljastuu koko totuus: